Preskočiť na obsah

Kontrola nenapojených užívateľov na kanalizáciu

Zverejnené 4.2.2024.

Obec Rozhanovce oznamuje obyvateľom, že má k dispozícii zoznam konkrétnych nehnuteľností nenapojených na kanalizačnú sieť. Vzhľadom na opätovné vypúšťanie odpadových vôd v lokalite Mierová, Slobody, Košická, Pokroku a Viničná, prebehne dôsledná kontrola a výzva na preukázanie dokumentov o zneškodnení odpadových vôd.

Riadny doklad o odvoze odpadových vôd musí obsahovať:

  • meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný,
  • dátum odvozu,
  • miesto umiestnenia žumpy,
  • množstvo vyvezených odpadových vôd,
  • názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala
  • adresu čistiarne odpadových vôd.

Zároveň upozorňujeme, že tieto doklady budeme požadovať každý rok, za celý rok a až pokiaľ sa nenapojíte na kanalizáciu.

Pri opätovnom vzniku zápachu, ako tomu bolo dnes v noci prosíme, bezodkladne volajte miestnu hliadku MOaPS, ktorá preverí lokalitu kde vzniká zápach.