Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 1/2023 – o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rozhanovce. Vyvesené 12.7.2023

Zverejnené 12.7.2023.