Preskočiť na obsah

Online večerná škola

Zverejnené 21.5.2024.

Dovoľujeme si Vás pozvať na online podujatie „Ako vieme byť podporní pre dnešných mladých ľudí? Podpora spolupráce rodičov, pedagógov a školských psychológov“, ktoré pripravilo Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) na deň 30.05.2024 v čase 17:30 – 19:00.

O večernej škole informujeme aj prostredníctvom Facebook podujatia: https://www.facebook.com/events/429277213070985/

Link na podujatie (Zoom): https://us06web.zoom.us/j/85305753945

Lektorovať bude Mag. phil. Marta Marošová, vedúca krízových intervenčných tímov IPčko, psychologička.

Efektívna spolupráca školy a rodičov postavená na vzájomnom rešpekte a konštruktívnej komunikácii je dôležitá. Najmä pre žiakov a študentov, ktorí majú ťažkosti v škole s učením, rešpektovaním pravidiel, začleňovaním sa do kolektívu, či žiakov trpiacimi rôznymi ťažkosťami. S akými ťažkosťami a výzvami sa aktuálne stretávajú mladí ľudia (pocity osamotenia, úzkosti, tlak na výkon, úzkosti, panické ataky, symptómy depresie a i.)? Prečo sa to vlastne deje? Ako vieme byť súčinní a podporní pre našu mládež a zároveň udržať hranice.

Zároveň budeme radi, ak o podujatí budete informovať aj ďalšie osoby a inštitúcie vo Vašom okolí.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Ak ste nestihli predchádzajúce časti večerných škôl, môžete si pozrieť ich záznam na  https://www.youtube.com/playlist?list=PL1CNmHuoY2Xbvur-BNF2yu-yX9NUJE9VP . Ďalšie aktuálne a zaujímavé informácie z oblasti ochrany detí pred násilím môžete nájsť na stránke NKS na sociálnej sieti Facebook https://www.facebook.com/detstvobeznasilia  , alebo na stránke https://detstvobeznasilia.gov.sk/

S pozdravom

Ing. Magdaléna Lucáková

Koordinátorka ochrany detí pred násilím | Oddelenie podpory ochrany detí pred násilím Sekcia sociálnych vecí a rodiny