Preskočiť na obsah

Oznam voľby prezidenta 2024

Zverejnené 29.1.2024.


V zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 zverejňujeme informácie:
Obec Rozhanovce má vytvorené dva volebné okrsky.
Volebné miestnosti : Okrsok č. 1 – veľká sála KD
Okrsok č. 2 – malá sála KD

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Rozhanovciach: obec@rozhanovce.com

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: ceslakova@rozhanovce.com