Preskočiť na obsah

Pozvánka na zasadnutie OZ

Zverejnené 30.5.2024.

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, § 12, ods. 1 v znení neskorších zmien pozývam členov Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach na zasadanie, ktoré sa
uskutoční

dňa 05.06.2024 /streda/ o 17:00 hod.
miesto zasadania: Kultúrny dom – veľká sála