Preskočiť na obsah

Prvý rok nového vedenia

Zverejnené 24.11.2023.

Dnes je to rok od zloženia sľubu nového starostu a nového zastupiteľstva. Ubehlo to nejako rýchlo, no stihli sme zažiť tri vlády a jedno referendum.

Prinášam tak zhrnutie činnosti nového vedenia:

Projekty

Zapojil som nás do 27 projektov, výziev či súťaží aby sme získali prostriedky do rozpočtu mimo bežných príjmov. Malé či veľké, kde sa dalo tam sme sa prihlásili.

Úspešní sme boli v 14 výzvach v celkovej hodnote 250 944 EUR.

Teda štvrť milióna eur do rozpočtu obce NAVIAC!

Najviac ma teší dotácia na miestnu občiansku a preventívnu službu – za krátke obdobie veľmi potrebná vec v našej obci so skvelým ohlasom.

Nerozhodnutých výziev je ešte sedem. Denne pozerám najmä na stránku envirofondu a dotáciu na traktor v hodnote 80 000 eur. Nádej na schválenie ešte žije.

Priority:

V priebehu krátkej doby podáme žiadosť na dotáciu na prístavbu škôlky, kde sa mi podarilo zvýšiť celkovú alokáciu o takmer štvrť milióna eur a tak nebudeme min. takú sumu musieť doplácať z obecných peňazí v prípade schválenia. Vytvorilo by sa tak až 57 nových miest pre deti v škôlke. Náročný proces zmien, doplnení zakončí právotplatné stavebné povolenie, ktoré očakávam v budúci týždeň.

Celková hodnota stavby bude okolo 1 milióna eur.

Prístavba školy

Stavba za takmer 1,5 milíona eur je vo finálnej fáze podania, rovnako budúci týždeň nadobudne právoplatnosť stavebné povolenie. Žiadosť podávame 2. 12. Projekt tak isto prešiel zmenami, ktoré trvali takmer 10 mesiacov…

Zo realizovaných zmien spomeniem najmä tieto:

Kultúrny dom dostal nový vnútorný náter, obnovené boli drevené podlahy, opravené schody, komplet rovzvodná elektroinštalácia, zakúpené boli nové spotrebiče do kuchyne a všetky osvetľovacie prvky boli vymenené za úsporné led.

Cintorín má očistený plot, novú bránu a vyrovnaný terén po rokoch nánosov výkopovej zeminy a odpadu. V týchto dňoch tu vysádzame 60 stromov z projketu Zelené obce Slovenska.

Zdravotné stredisko a byty dostali novú úspornejšiu kotolňu a všetky ambulancie sú už klimatizované. Do nájmu idé roky nevužítá miestnosť na kaderníctvo. Vymenili sme posledné staré okná. Detské ihrisko dostalo novú zeleň v týchto dňoch pribudnú nové preliezky a lavičky z projektu plánu obnovy dediny kde sme čerpali dotáciu 8 000 eur.

Zrekonštruovali sme futbalovú šatňu z projektu SFZ vhodnote 10 000 eur. Máme novú elektorinštaláciu, toalety, chodby a led osvetlenie. Získali sme aj peniaze na rekonštrukciu hracej plochy od nádácie tipsport spolu s výdadbou stromov v hodnote takmer 4400 eur.

Zainvestovali sme do rekonštrukcie Viničnej ulice s novým chodníkom cez Košickú až do predajne Fresh. Opravili sme výtlky a vyasfaltovali sme parkovisko na Školskej 1.

Rekonštrukciu v hodine dvanástej dostal aj priepust na Družstevnej ulici spolu s novým čelom výpustu. Dá sa povedať, že svojpomocne sme rozšírili časť Zámočníckej ulice o chodník.

V škôlke sme sanovali stav prepojovacej chodby a priestory pre personál prešli rekonštrukciou do podoby 21. storočia. V kuchyni pribudli digestory.

Bezpečnosť

Doplnili sme kamerový systém, osvetlenie Lesnej ulice solárnym osvetlením a postavili sme osvetlenie frekventovaného prechodu pri starom kostole. Doplnili sme tabule upozorňujúce na pomalšiu jazdu, zamestnali sme statického policajta Laciho ako pasívny prvok bezpečnejšej dopravy (v januári nástúpi k nemu kolega). Pribudli mu aj dvaja kolegovia do občianskej hliadky MOaPS. V spolupráci s RÚVZ a správou ciest sme doplnili dopravné značenie na štátnej ceste, vodorovné vodiace čiary. V obci sme obnovili 34 dopravných značiek a doplnili 4 zrkadlá. Verejné osvetlenie sme prerobili zo svetelných senzorov na astrohodinové spínače pre optimálnu spotrebu energie.

Vyrokoval som rozšírenie čističky odpadových vôd a navýšenie kapacity vodojemu s vodárenskou spoločnosťou a zástupcami developerov. Na prácach sa má začať už budúci rok finančne sa na tom nebudeme podieľať. Náš vklad bude pozemok pre novú ČOVku.

„Nemožné, nedá sa, to sa nikdy nepodarí“ – zriadiť v dnešnej dobe bankomat na dedine je rarita – vďaka spolulpráci s našou bankou – ČSOB sa to podarilo.

Máme väčší balíkobox od packety a ekocharita opäť zbiera šatstvo.

V obci pribudli až dva defibrilátory a sponzor nám sľúbil už tretí.

V kultúrnej oblasti sa podarilo zorganizovať:

4x verejné korčuľovanie zdarma v aréne sršňov zdarma vďaka sponzorom

4x premietanie filmu v amfiteátri

K tomu 15 ďalších zájazdov, turnajov a iných podujatí ako vatra či prvé bežecké podujatie s výborným ohlasom.

Výborná spolupráca je so základnou školou, ktorá organizuje aj skvelé vlastné podujatia. Rovnako tak s miestnymi cirkevnými spolkami.

Organizovali sa tu dva festivaly, účasťou prekvapil aj Gipsy fest.

Rozhanovské folklórne slávnosti zaznamenali rekordy po stránke návštevnosti nad 4000 účastníkov ako aj vo finančnom plnení.

Porovnanie:

Slávnosti 2022 – sponzorské, vstupné, nájmy = spolu 4826 eur

Slánosti 2023 – sponzorské, vstupné, nájmy = spolu 17840 eur

Budúci ročník možno posilníme o ďalší deň v prípade, že nám schvália podané granty z programu Terra Incognita a Interreg plus v celkovej hodnote podaní: 31 585,27 eur. Za túto sumu už budeme vedieť zostaviť veľmi kvalitný festival! Držte palce! Určite už ale budete sedieť na lepšom sedení vďaka dotácii z KSK. Môžem prezradiť, že zajednaní už sú Kollárovci.

V obci sa založil senior klub – fantastická organizácia aj účasť v klube je konečne správny impulz pre seniorov.

Nový detský klub navštevujú najmä mamičky detí v predškolskom veku. Futbalisti rozšírili svoju základňu o štvrtý oddiel a najmä žiakom a mužom sa v tejto sezóne veľmi darí.

Obecný úrad prešiel zmenami elektornizácie, zaviedol som elektronickú dochádzku, zanikla administratívna pozícia prednostu a naopak pridal som posily do technických služieb na kosenie a zimnú údržbu. Natreli sme všetky mosty, zábradlia, betónové ihrisko, doplnili sme koše na psie exkrementy.

Do výzbroje pribudli nové stroje a vybavenie na údržbu. Druhý decembrový týždeň dorazí malý traktor na zimnú údržbu z prostriedkov dotácie úradu vlády. Podarilo sa mi zamestnať aj dve pracovníčky cez projekt ÚPSVaR.

Redizajnovali sme webové sídlo, vylepšili sociálne siete a zriadili sme obecnú aplikáciu Rozhanovce.

Obecná firma Ambulancia Rozhanovce zvýšila svoje príjmy a rozšírila svoje služby. Začínam pripravovať rekonštrukciou jej priestorov. Ďakujem p. doktorke a p. sestričkám, za príkladnú starostlivosť o našich pacientov!

Zároveň sa chcem poďakovať mojim úradníčkam, ktoré mi pomáhajú so všetkým, ženám a chlapom v technických službách za drinu v zime či v lete na obrovských plochách jednej z najväčích obcí v kraji i na Slovensku. Poslancom za jednotu, spoluprácu a obetavú prácu v čase osobného voľna. Kolegom starostom okolitých obcí za rady, pomoc i povzdbudenie. Rodine za pochopenie a oporu. V neposlednom rade aj Vám občanom za trpezlivosť, ktorú jednotlivé zmeny v obci vyžadujú.

Napriek veľkým investíciam z obecných peňazí, je dnešná bilancia na obecných účtoch vyššia ako pri mojom nástupe v rovnaký deň pred 12 mesiacmi. Vďaka dotáciam a projektom, kde sme boli úspešní.

O plánoch na nasledujúce obdobie a zmenách, ktoré nás čakajú v odpadovom hospodárstve či iných projektoch budem informovať neskôr. Plány by ale nemali byť iba podľa predstáv starostu a poslancov. Najmä by mali byť tvorené podľa Vás, občanov. Preto prosím venujte chvíľu času dotazníku spokojnosti so životom v našej obci.

Nezvyknem sa veľmi fotiť na obecný facebook a ani podpisovať pod príspevky. V tom druhom urobím dnes výnimku.

Ďakujem za skvelý rok pre Rozhanovce, Matúš Adamčík – starosta

*Link na prieskum – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd63-hszM8E0DH0JPhjMbLoen26f0ooXo5fUxnKqMDUBXXj7Q/viewform