Preskočiť na obsah

Voľné pracovné miesto

Zverejnené 21.11.2023.

Uvoľňuje sa nám pracovné miesto v administratíve.

Voľné pracovné miesto na pozícii: administratívny pracovník

Obec Rozhanovce hľadá kandidáta/tku na pozíciu administratívneho pracovníka na Obecnom úrade v Rozhanovciach (plný úväzok).

Hlavnou náplňou práce zamestnanca bude:

 • bude správa obecného majetku
 • evidencia zmlúv, správa prenájmov a ich evidencia
 • výber poplatkov, vedenie pokladne, spracovávanie dennej agendy
 • tvorba a príprava VZN, príprava zasadnutí Obecného zastupiteľstva a iných rokovaní, koordinácia s právnymi subjektami v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (ZŠ, MŠ), overovanie listín
 • spracovanie výkazov a štatistík odpadu a evidencia CO obce
 • organizačné zabezpečenie zberu a likvidácie odpadov, prijímanie podaní žiadostí občanov
 • evidencia korešpondencie v registratúrnych denníkoch, elektronicky, sprostredkovanie obehu spisov a dokladov, zabezpečenie chodu podateľne, zverejňovanie informácií na úradnej tabuli
 • správa obecnej stránky a zverejňovanie povinných informácií (zaškolíme)

Záujemca musí vedieť pracovať samostatne, komunikovať s úradmi aj občanmi. Práca s počítačom mu/jej nerobí problém, vie sa rýchlo zorientovať v rôznych databázových systémoch, formulároch, tabuľkách a čo nepozná, dokáže si rýchlo vyhľadať.

Preferujeme tiež kandidáta/kandidátku so znalosťou MS Excel na pokročilej úrovni, prípadne s ochotou urobiť si certifikovaný kurz.

Skúsenosť s prácou v samospráve je veľkou výhodou, nie je však podmienkou.

Základnou podmienkou je však minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou, vysokoškolský diplom je však výhodou. Preferujeme zameranie na verejnú správu, ekonomiku, alebo právo.

Zamestnanecké výhody a benefity:

 • platové ohodnotenie podľa platnej legislatívy (zákon 553/2003 Z. z.)
 • 37,5-hodinový týždenný pracovný čas + 5 dní dovolenky naviac
 • príspevok na DDS – tretí pilier a iné výhody v zmysle kolektívnej zmluvy
 • platené školenia a kurzy
 • prémiová zdravotná starostlivosť v obecnej ambulancii

Nástupný plat: podľa tabuliek a odpracovaných rokov

Predpokladaný dátum nástupu:   nástup je možný od 15.12. do 15.2.2024

Zoznam požadovaných dokumentov s ktorými sa možno uchádzať o pozíciu

 • písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • profesijný štruktúrovaný životopis aj motivačný list
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vašu žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zašlite, resp. doručte najneskôr do 11.12.2023 osobne na Obecný úrad, alebo e-mailom na starosta@rozhanovce.com

Vopred ďakujeme za prejavený záujem.