Preskočiť na obsah

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy Čakanovce

Zverejnené 26.2.2024.

Obec Čakanovce, zastúpená starostom obce Emilom Imrom, v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

vyhlasuje dňom 26. februára 2024

výberové konanie

na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Čakanovce 80.

Bližšie informácie, predpoklady a požiadavky na prijatie v prílohe.