Preskočiť na obsah

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. pri príležitosti 20. výročia svojho vzniku pripravila niekoľko zaujímavých aktivít pre verejnosť.

Zverejnené 19.5.2023.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. pri príležitosti 20. výročia svojho vzniku pripravila niekoľko zaujímavých aktivít pre verejnosť.

Prvou z nich je Generálny pardón.

Generálny pardón ponúka VVS, a.s. odberateľom, ktorí neplatia za odber vody alebo za odvádzanie odpadových vôd a nemajú s VVS, a.s. uzatvorený zmluvný vzťah na odber vody alebo jej odvádzanie do kanalizácie. Znamená to, že ak sa v čase od 18. mája do 18. júna tohto roku fyzické alebo právnické osoby prihlásia v zákazníckych centrách vodární, nebude im spätne účtovaná škoda, ktorá doteraz spoločnosti vznikla neoprávneným odberom alebo odvádzaním. S takýmito odberateľmi uzatvoríme zmluvný vzťah odo dňa prihlásenia. Po 18.6. už začne VVS, a.s. v spolupráci s primátormi miest a starostami obcí kontrolovať napojenie na dodávku pitnej vody, ako i spôsob likvidácie odpadových vôd z jednotlivých nehnuteľností. Čierneho odberateľa, ktorý sa do spomínaného termínu ukončenia generálneho pardonu neprihlási sám, posúdime ako neoprávneného odberateľa so všetkými dôsledkami, ktoré z toho vyplývajú.

Druhou aktivitou, ktorú VVS, a.s. pripravila pre občanov, je bezplatná analýza vody z domových studní v ukazovateli dusičnany. Pri príležitosti 20. výročia VVS, a.s. budú mať obyvatelia, ktorí nie sú napojení na verejný vodovod, už druhý raz v tomto roku opäť možnosť preveriť si kvalitu vody z domových studní v ukazovateli dusičnany v termíne 1. a 2. júna 2023. Túto službu ponúka spoločnosť už 14 rokov a z roka na rok ju využíva stále viac zákazníkov. Rozbory budú vykonávané vo všetkých zákazníckych centrách príslušných závodov spoločnosti v čase od 8:00 hod. do13:00 hod. Na rozbor stačí doručiť minimálne 3dcl vody zo studne odobratej v ten istý deň a v čistej sklenenej alebo plastovej fľaši. Výsledky analýzy budú záujemcom oznámené hneď na mieste. Jedna osoba môže na analýzu priniesť maximálne 3 vzorky.

Do tretice je pripravená možnosť pre fyzické osoby, ktoré sú odberateľmi VVS, a.s., ale doposiaľ nevyužívajú E-služby vodárne. Prví traja, ktorí sa zaregistrujú do E-služieb v termíne od 18. mája, získajú na rok 20% zľavu na vodné a stočné.