Preskočiť na obsah

Vydávanie hlasovacích preukazov k voľbám do NR SR

Zverejnené 18.8.2023.

V súvislosti s voľbami do NR SR oznamujeme občanom s trvalým pobytom v Rozhanovciach e-mailovú adresu, kde môžete požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu: milena.ceslakova@rozhanovce.com

Telef. kontakt na Obecný úrad Rozhanovce: 055/6950 102 0910 367 069