Preskočiť na obsah

Výzva na úhradu poplatkov

Zverejnené 8.11.2023.

Vyzývame občanov, ktorí do dnešného dňa neuhradili daň z nehnuteľnosti, daň za psa a miestny poplatok za vývoz a zneškodňovanie TKO, aby tak učinili čo najskôr.

Rozhodnutia s určením výšky, IBAN a variabilným symbolom obdržal každý jeden daňovník.

V prípade akýchkoľvek nejasností uvádzame kontakt:

Telefón: 0910 367 069

Mail: ceslakova@rozhanovce.com