Preskočiť na obsah

Zmeny v pravidlách o parkovaní

Zverejnené 20.9.2023.

Toto je oznámenie o zmene pravidiel parkovania na chodníkoch od 1. októbra 2023. Novela zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke zavádza dôležité zmeny týkajúce sa parkovania na chodníkoch. Tu sú hlavné body tejto novely:

Stav platný do konca SEPTEMBRA: Do konca septembra 2023 je možné stáť alebo zastaviť s vozidlom na okraji chodníka priľahlého k ceste (mimo zóny zákazu státia alebo parkovacej zóny) s vozidlom, ktoré nemá najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vyššiu ako 2 800 kg. Pri tomto stáť alebo zastaviť sa musí na chodníku zachovať voľná šírka najmenej 1,5 metra. Vodiči môžu vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste, kde stojí alebo zastavuje vozidlo, pričom nesmú prekonávať zábrany určené na ochranu chodníka pred zastavením alebo státím vozidiel.

Stav platný od začiatku OKTÓBRA: Od 1. októbra 2023 bude zakázané zastaviť a stáť na chodníku v akomkoľvek prípade. Chodníky nebudú môcť používať iní účastníci cestnej premávky, okrem cyklistov, vodičov samovyvažovacích vozidiel, automatizovaných doručovacích vozidiel, ak je to povolené dopravnou značkou (vyznačené parkovacie miesta) alebo dopravným zariadením, alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla, kolobežky s pomocným motorčekom alebo motocykla a pričom sa zachováva voľná šírka chodníka najmenej 1,5 metra.

Tieto zmeny majú za cieľ zlepšiť bezpečnosť chodcov a zabezpečiť, aby chodníky zostali voľné a prístupné pre chodcov. Vodiči by mali byť pripravení na tieto zmeny a zabezpečiť, aby neporušovali nové pravidlá parkovania na chodníkoch od 1. októbra 2023, aby sa vyhli pokutám.

Prevenciu zabezpečí miestna občianska a poriadková služba.

Objektívnu zodpovednosť nahlásením na ODI Košice okolie môže vykonať aj občan.