Preskočiť na obsah

1. úprava programového rozpočtu r. 2022 – textová časť