Dodatok č.1 k VZN č.12017 výška dotácie na mzdy

Zverejnené
31. januára 2019
Kategória

Prílohy