Dodatok c. 2 k VZN 012017 výška dotácie na mzdy

Zverejnené
31. decembra 2019
Kategória

Prílohy