Preskočiť na obsah

Doplnok č. 1 k VZN č. 212013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi