Preskočiť na obsah

Dôvodová správa k návrhu VZN o miestnom poplatku za rozvoj