Preskočiť na obsah

Dôvodová správa k návrhu VZN o miestnych daniach na území obce Rozhanovce