Preskočiť na obsah

Dôvodová správa k návrhu VZN o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Rozhanovce