Preskočiť na obsah

Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 012017 o určení výšky dotácie na mzdy