Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 012017 o určení výšky dotácie na mzdy

Zverejnené
31. januára 2019
Kategória

Prílohy