Preskočiť na obsah

Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Rozhanovce