Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška – oznámenie o vydaní povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Košické Oľšany-prívodové potrubie do vodojemu“