Verejná vyhláška – Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Košice – okolie

Zverejnené
24. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
24. mája 2023 − 22. júna 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: RZ-623/2023

Prílohy