Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 04/2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Rozhanovce