Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rozhanovce č. 03/2023 o miestnych daniach na území obce Rozhanovce