Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rozhanovce č. 06/2023 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Rozhanovce