Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rozhanovce č. 07/2023 o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb obcou Rozhanovce