Preskočiť na obsah

VZN č. 012019 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 08 Územného plánu obce Rozhanovce