VZN č. 19 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 06 Územného plánu obce Rozhanovce

Zverejnené
31. mája 2013
Kategória

Prílohy