Preskočiť na obsah

VZN č. 19 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 06 Územného plánu obce Rozhanovce