Preskočiť na obsah

VZN o dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad