VZN o dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Zverejnené
30. novembra 2008
Kategória

Prílohy