Preskočiť na obsah

VZN obce Rozhanovce č. 01/2023 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rozhanovce