Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Rozhanovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 3.10.2023

Koniec účinnosti 1.10.2033

Dátum podpísania 2.10.2023

Suma s DPH 60,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Závodník František

Dodávateľ Obec Rozhanovce

Dodávateľ - Sídlo ul. SNP č. 48, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 00324655

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 29.9.2023

Koniec účinnosti 31.10.2023

Dátum podpísania 28.9.2023

Suma s DPH 670,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Rozhanovce

Objednávateľ - Sídlo ul. SNP č. 48, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00324655

Dodávateľ Ing. Radoslav Domby - RM METAL

Dodávateľ - Sídlo Školská 4, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 41452305

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 21.9.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.9.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Rozhanovce

Objednávateľ - Sídlo ul. SNP č. 48, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00324655

Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 20.9.2023

Koniec účinnosti 31.10.2023

Dátum podpísania 11.9.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Rozhanovce

Objednávateľ - Sídlo ul. SNP č. 48, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00324655

Dodávateľ Time4fun, o. z.

Dodávateľ - Sídlo Hasičská 5, 045 01 Mokrance

Dodávateľ - IČO 42406927

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 19.9.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.9.2023

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Rozhanovce

Objednávateľ - Sídlo ul. SNP č. 48, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00324655

Dodávateľ Košický samosprávny kraj

Dodávateľ - Sídlo Nám. Maratónu Mieru 1, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 35541016

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 14.9.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.9.2023

Suma s DPH 114,23 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ AT ABOV, spol. s r.o.

Objednávateľ - Sídlo Slnečná 13, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 36002127

Dodávateľ Obec Rozhanovce

Dodávateľ - Sídlo ul. SNP č. 48, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 00324655

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 14.9.2023

Koniec účinnosti 31.12.2032

Dátum podpísania 13.9.2023

Suma s DPH 48,65 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ AT ABOV, spol. s r.o.

Objednávateľ - Sídlo Slnečná 13, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 36002127

Dodávateľ Obec Rozhanovce

Dodávateľ - Sídlo ul. SNP č. 48, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 00324655

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 7.9.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.9.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Rozhanovce

Objednávateľ - Sídlo ul. SNP č. 48, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00324655

Dodávateľ Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžovo námestie 3 , 811 06 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36291111

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 30.8.2023

Koniec účinnosti 31.8.2023

Dátum podpísania 30.8.2023

Suma s DPH 100,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ MIX večierka, s.r.o.

Objednávateľ - Sídlo 1. mája 193/55, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 50177079

Dodávateľ Obec Rozhanovce

Dodávateľ - Sídlo ul. SNP č. 48, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 00324655

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 23.8.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.8.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Rozhanovce

Objednávateľ - Sídlo ul. SNP č. 48, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00324655

Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice

Dodávateľ - IČO 36570460

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 29.7.2023

Koniec účinnosti 28.7.2033

Dátum podpísania 24.8.2023

Suma s DPH 30,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Takáč Vincent

Dodávateľ Obec Rozhanovce

Dodávateľ - Sídlo ul. SNP č. 48, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 00324655

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 22.8.2023

Koniec účinnosti 14.9.2023

Dátum podpísania 21.8.2023

Suma s DPH 4 992,59 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Rozhanovce

Objednávateľ - Sídlo ul. SNP č. 48, 044 42 Rozhanovce

Objednávateľ - IČO 00324655

Dodávateľ GALOP, spol. s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Južná trieda 66, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 17146372

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy