Preskočiť na obsah

Matrika

Matričný úrad Rozhanovce

Ul. Slovenského národného povstania 48, 044 42 Rozhanovce

Matrikárka: Milena Česláková

Kontakt: 0910 367 069

e-mail: ceslakova@rozhanovce.com

Stránkové dni a hodiny:

Pondelok     08:00 – 12:00      13:00 – 16:00

Streda         08:00 – 12:00       13:00 – 17:30

Piatok         08:00 – 12:00

Do pôsobnosti matričného obvodu sú pridelené obce:

  • Hrašovík
  • Beniakovce
  • Košické Oľšany
  • Rozhanovce
  • Čižatice
  • Sobášna miestnosť v Rozhanovciach sa nachádza v budove Obecného úradu
  • Kapacita: 50 miest na sedenie
  • Schválené sobášne dni: štvrtok a sobota
  • Správne poplatky podľa zákona 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov