Preskočiť na obsah

Podané projekty a žiadosti o dotáciu

Tu nájdete zoznam projektov, kde sa obec uchádza o dotácie či granty vo volebnom období 2022-2026

Názov projektuPodanéSumaStav
Dotácia na detské ihriská Rodinka – web projektu
Realizácia areál materskej školy
December 202242 250 eurSchválené
Dotácia na detské ihrisko – ÚRAD VLÁDY
Areál okolo zdravotného strediska
web projektu
Január 202310 000 eurNeschválené
Národný projekt: Aktivácia znevýhodnenie uchádzačov o zamestnanie – 2 pracovné miesta
web projektu
Február 202312 000 eurSchválené
Envirofond odpady 1 – kontajnery kontajner 5m3 – 2ks
kontajner 7m3 – 2ks
kontajner 10m3 – 4ks
web projektu
Február 202334 848 eurSchválené
Envirofond odpady 2 – traktor s nakladačom
web projektu
Február 202380 000 eurNeschválené
Dotácia na oddychovú zónu – Program obnovy dediny
Areál futbalového ihriska
web projektu
Marec 20238 000 eurSchválené
Dotácia na výsadbu 86 stromov – projekt zelené obce
Areál cintorína a materskej školy s úradom
web projektu
Apríl 202316 500 eurSchválené
Dotácia na kultúrne podujatie: Rozhanovské folklórne slávnosti
Grantová schéma VÚC Košice
web projektu
Apríl 20233 500 eurNeschválené
Dotácia na kultúrne podujatie: Rozhanovské folklórne slávnosti
Grant nadácie SPP
web projektu
Apríl 20231 500 eurSchválené
Dotácia na likvidáciu odpadu z recyklačného fonduApríl 20234 276,01Schválené
Výzva MIRRI – Riešenie migračných výziev v obci Rozhanovce
Apríl 202346 800 eurSchválené
Dotácia z VÚC KE – pre futbalový klub
DS/74/2023: Kvalitná športová príprava
Apríl 20231 750,00 €Neschválené
Dotácia z VÚC KE na sedadlá do amfiteátra –

https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/povinne-informacie/dotacie/id/2023/prve-kolo-vyzvy-id-2023.html
Apríl 20233 000 €Schválené
Nadácia EPH – detský futbalový turnaj
web grantu https://nadaciaeph.sk/detail-programu/v-mojom-okoli-2023
Jún 2023600 eurNeschválené
Nadácia Allianz – žiadosť o dotáciu na nákup bránok na futbalové ihriskoJúl 20231 250 eurNeschválené
Nadácia Tipsport – žiadosť o výsadbu stromov a úpravu hracej plochyJúl 20233 800,00 eurSchválené + futbalistom postielajú sadu dresov JOMA
Miestne občianske a preventívne služby v obci Rozhanovce
NFP401406DJD8
Júl 202381 433,46
eur
Schválená
Dotácia smart grant ČSOB – aplikácie na digitálne spracovanie dát z odpaduJúl 20235 000 eurNeschválené
Rozšírenie kapacity školySeptember1,5 mil eurČaká sa na schválenie – 2025
Nadácia Allianz – žiadosť o príspevok na osvetlenie prechodu pre chodcovAugust 20235 000 eurNeschválená
Dotácia – pomoc od Úrad Vlády SRSeptember 202323 785,27 eurSchválené
Energošeky 1-6 mesiac August 20236 700 eurSchválené
Dotácia na ďalší ročník Folklórnych slávností Terra Incognita – VÚC KESeptember 202315 000Neschválené
Dotácia
Štátna ochrana prírody SR
na ošetrenie chráneného stromu
Október 20231 300 eurSchválené
ViaCarpatia Interreg +November 202316 518,75 eurNeschválené
Dotácia energieNovember 2023870,84 eurSchválené
Dotácia energieQ4 Q1Pripravujeme
Sponzorské, vstupné a príspevky za rok 2024Celý rok19 040 eurSchválené
Dotácia boj s infláciouDecember 202324 950 eurSchválené
Sponzoring RM Metal – kultúraMarec 2024410 eurSchválené
ÚPSVaR – ihrisko pre každé dieťa 2024Schválené19 400 eurČaká sa na schválenie
Rozšírenie kapacity MŠPodané Marec 2024994 000 eurSchválené
Nadácia EPH – výsadba v parku pri školeMarec 20242500 eurNeschválené
Dotácia VÚC – dotácia folklórne slávnostiMarec 20243500 eurČaká sa na schválenie
Dotácia envirofond vytriedený zberMarec 20244 212 eurČaká sa na schválenie
Dotácia výjazdové rokovanie vládyMarec 2024Pripravujeme