Preskočiť na obsah

Podané projekty a žiadosti o dotáciu

Tu nájdete zoznam projektov, kde sa obec uchádza o dotácie či granty vo volebnom období 2022-2026

Názov projektuPodanéSumaStav
Dotácia na detské ihriská Rodinka – web projektu
Realizácia areál materskej školy
December 202244 250 eurSchválené
Dotácia na detské ihrisko – ÚRAD VLÁDY
Areál okolo zdravotného strediska
web projektu
Január 202310 000 eurNeschválené – *pád vlády. Keďže uplynutím tohto obdobia dochádza k zmrazeniu prostriedkov z rezervy vlády a predsedu vlády
Národný projekt: Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie – 2 pracovné miesta
web projektu
Február 202312 000 eurSchválené
Envirofond odpady 1 – kontajnery kontajner 5m3 – 2ks
kontajner 7m3 – 2ks
kontajner 10m3 – 4ks
web projektu
Február 202334 848 eurČaká sa na schválenie – Júl 2023
Envirofond odpady 2 – traktor s nakladačom
web projektu
Február 202380 000 eurČaká sa na schválenie – Jún 2023
Dotácia na oddychovú zónu – Program obnovy dediny
Areál futbalového ihriska
web projektu
Marec 20238 000 eurSchválené
Dotácia na výsadbu 86 stromov – projekt zelené obce
Areál cintorína a materskej školy s úradom
web projektu
Apríl 202316 500 eurSchválené
Dotácia na kultúrne podujatie: Rozhanovské folklórne slávnosti
Grantová schéma VÚC Košice
web projektu
Apríl 20233500 eurNeschválené – nedostatok prostriedkov vo VÚC
Dotácia na kultúrne podujatie: Rozhanovské folklórne slávnosti
Grant nadácie SPP
web projektu
Apríl 20231500 eurSchválené
Dotácia na likvidáciu odpadu z recyklačného fonduApríl 20234276,01Schválené
Dotácia na zvýšenie kapacity materských škôl
web projektu
Pripravujeme748 000 eurPripravujeme
Výzva MIRRI – Riešenie migračných výziev v obci Rozhanovce
Apríl 202346 800 eurSchválené
Dotácia z VÚC KE – pre futbalový klub
DS/74/2023: Kvalitná športová príprava
Apríl 20231 750,00 €Neschválené – nedostatok prostriedkov vo VÚC
Dotácia z VÚC KE na sedadlá do amfiteátra –

https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/povinne-informacie/dotacie/id/2023/prve-kolo-vyzvy-id-2023.html
Apríl 20233 000 €Schválené
Nadácia EPH – detský futbalový turnaj
web grantu https://nadaciaeph.sk/detail-programu/v-mojom-okoli-2023
Jún 2023600 eurNeschválené, zamietnuté radou nadácie
Nadácia Allianz – žiadosť o dotáciu na nákup bránok na futbalové ihriskoJúl 20231250 eurČaká sa na schválenie – 2023
Nadácia Tipsport – žiadosť o výsadbu stromov a úpravu hracej plochyJúl 20235 350,00 eurSchválené
Miestne občianske a preventívne služby v obci Rozhanovce
NFP401406DJD8
Júl 202381 433,46
eur
Čaká sa na schválenie – 2023
Dotácia smart grant ČSOB – aplikácie na digitálne spracovanie dát z odpaduJúl 20235000 eurČaká sa na schválenie – 2023
Rozšírenie kapacity školySeptember1,5 mil eurPripravujem
Nadácia Allianz – žiadosť o príspevok na osvetlenie prechodu pre chodcovAugust 20235000 eurČaká sa na schválenie – 2023
Dotácia na energie FR SRSeptember 202323785,27 eurSchválené
Energošeky 1-6 mesiac August 20236700 eurSchválené
Dotácia na ďalší ročník Folklórnych slávností Terra Incognita – VÚC KESeptember 202310 000Čaká sa na schválenie – 2024