Podané projekty a žiadosti o dotáciu

Tu nájdete zoznam projektov, kde sa obec uchádza o dotácie či granty vo volebnom období…