Preskočiť na obsah

Spoločný obecný úrad

V rámci prenesených kompetencií Obec Rozhanovce patrí pod Spoločný obecný úrad Beniakovce so sídlom: ul. Kmeťova 20, Košice

Internetová stránka: www.soubeniakovce.sk

JUDr. Jaroslav Pirník 

Vedúci Spoločného obecného úradu Beniakovce

jaroslav.pirnik@soubeniakovce.sk 055/79 808 21

Ing. Silvia Sepešiová

Stavebná agenda

silvia.sepesiova@soubeniakovce.sk 055/79 808 22

Stránkové dni
pondelok      8.00 – 12.00  13.30 – 15.15
streda          8.00 – 12.00   13.30 – 16.15

Základné informácie o spoločnom úrade:

 • štatutárnym zástupcom SOcÚ je starosta obce Beniakovce Ing. Miroslav Halás.
 • vedúcim SOcÚ je JUDr. Jaroslav Pirník
 • SOcÚ Beniakovce združuje v oblasti prenesených kompetencií 44 obcí a v oblasti spracovania miezd 65 obcí okresu Košice-okolie.
   

Spoločný obecný úrad Beniakovce so sídlom v Košiciach zabezpečuje agendu v oblasti:

 • štátnej správy v územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
 • štátnej správy v školstve
 • štátnej správy v ochrane životného prostredia
 • sociálne služby
 • prejednávanie priestupkov
 • spracovanie miezd
   

Žiadosti, ktoré sa predkladajú vždy na príslušnom Obecnom úrade nájdete na hore uvedenej web stránke spoločnej úradovne a v časti vzorové tlačivá na webovom sídle obce Rozhanovce.