Preskočiť na obsah

Územný plán obce

Všetky verzie územného plánu si môžete pozrieť tu:

https://mobec.sk/rozhanovce#vup

Schválený Územný plán obce Rozhanovce 12/2008

http://www.uzemneplany.sk/upn/rozhanovce/uzemny-plan-obce/schvaleny/vykres/komplexny-vykres-priestoroveho-usporiadania-a-funkcneho-vyuzivania-uzemia

Zmeny a doplnky č. 01

http://www.uzemneplany.sk/upn/rozhanovce/zmeny-a-doplnky/c-1/vykres/komplexny-vykres-priestoroveho-usporiadania-a-funkcneho-vyuzivania-uzemia

Zmeny a doplnky č. 02

http://www.uzemneplany.sk/upn/rozhanovce/zmeny-a-doplnky/c-2/vykres/komplexny-vykres-priestoroveho-usporiadania-a-funkcneho-vyuzivania-uzemia

Zmeny a doplnky č. 03

http://www.uzemneplany.sk/upn/rozhanovce/zmeny-a-doplnky/c-3/vykres/komplexny-vykres-priestoroveho-usporiadania-a-funkcneho-vyuzivania-uzemia

Zmeny a doplnky č. 04

http://www.uzemneplany.sk/upn/rozhanovce/zmeny-a-doplnky/c-4/vykres/komplexny-vykres-priestoroveho-usporiadania-a-funkcneho-vyuzivania-uzemia

Zmeny a doplnky č. 05

http://www.uzemneplany.sk/upn/rozhanovce/zmeny-a-doplnky/c-5-lokalita-hospodarsky-dvor/vykres/komplexny-vykres-funkcneho-a-priestoroveho-usporiadania-uzemia-obce

Zmeny a doplnky č. 06

http://www.uzemneplany.sk/upn/rozhanovce/zmeny-a-doplnky/c-6-lokalita-pod-brehmi-1/vykres/komplexny-vykres-funkcneho-a-priestoroveho-usporiadania-uzemia-obce

Zmeny a doplnky č. 07

http://www.uzemneplany.sk/upn/rozhanovce/zmeny-a-doplnky/c-7-subor-lokalit/vykres/komplexny-vykres-funkcneho-a-priestoroveho-usporiadania-uzemia-obce

Zmeny a doplnky č. 08

http://www.uzemneplany.sk/upn/rozhanovce/uzemny-plan-obce/zmeny-a-doplnky-08/vykres/komplexny-vykres-funkcneho-a-priestoroveho-usporiadania-uzemia-obce

Zmeny a doplnky č. 09

UPN_ZaDc9_Rozhanovce_cistopis_jun2022 (1)

UPN_ZaDc9_Rozhanovce_cistopis_jun2022