Preskočiť na obsah

Daňové výmery a nové odpadové karty pre vstup na zberný dvor

Zverejnené 27.3.2024.

Dane, odpady a nové odpadové karty:

Z dôvodu redukcie administratívy a obsluhy na zbernom dvore, tiež pre zlepšenie evidencie odovzdaného odpadu zavádzame vstupové odpadové karty na zberný dvor.

Na úrade si v čase úradných hodín môžete okrem daňového rozhodnutia prevziať aj:

  • Odpadovú kartu pre vstup na zberný dvor
  • Daňovú výmeru
  • Nálepku na bedňu na TKO 2024
  • Výkaz váženého odpadu so simuláciou nákladov v prípade prechodu na vážené platby

Rovnako môžete podpísať súhlas s elektronickou komunikáciou s úradom a novú výmeru ako aj priebežné výkazy o váženom odpade budete dostávať elektronicky na email.

Povinnosť mať odpadovú kartu pre vstup na zberný dvor začne platiť od mája.