Preskočiť na obsah

Komisia stavebná a životného prostredia

Predseda komisie: JUDr. ThLic. Lukáš Sekerák PhD.

Členovia:

Ing. Jozef Maščák

Ing. Milan Tóth

Ing. Oto Záviš