Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Samosprávny kraj

Košický 

Okres

Košice – Okolie

Región

Abov

Počet obyvateľov

2 645

Rozloha

22 km2

Nadmorská výška

218 m.n.m.

Prvá písomná zmienka

v r. 1270

V Košickej kotline v doline Hyľovho potoka a Torysy leží obec Rozhanovce (Ruzgun 1270, Rozgun 1323, Rozhonow 1773). Archeológovia tu vykopali osídlenie z neolitu, sídlisko bukovohorskej kultúry a mohylový násyp z neskorej doby hallštadskej. Obec má bohatú históriu, prvá písmoná zmienka o obci pochádza z rokov 1270, keď obec prešla do majetku Rajnolda, ktorý sa stal zakladateľom rodu Rozgonyiovcov. Členovia rodu získali v Uhorsku významné funkcie.

Pôvodným živobytím miestnych obyvateľov bolo poľnohospodárstvo, darilo sa i remeselnej výrobe.

Do učebníc dejín sa obec zapísala ako miesto významnej bitky z roku 1312 medzi kráľom Karolom Róbertom a odbojnými Omodejovcami.

Rozhanovce kedysi pôsobili aj ako geto pre košických židov s rabinátom, keďže v Košiciach sa do roku 1840 židia nesmeli usadiť.

V roku 1850 sídlil v obci slúžnovský úrad pre slovenské obce Abovsko-turnianskej župy.

Najslávnejším rodákom bol maliar a portrétista európskeho významu Leopold Horovitz (1838-1917). 

V obci sa nachádzajú dve kostoly (rímskokatolícky kostol ku cti Povýšenia sv. Kríža, rímskokatolícky kostol Panny Márie Sedembolestnej) 

Rímskokatolícky barokový kostol  ku cti Povýšenia sv. Kríža je  postavený s použitím zvyškov gotického (14. stor.).                                               

Rozhanovce ešte v polovici minulého storočia vynikali tým, že v nich bolo až deväť panských kúrií. Počas socializmu ich šesť asanovali a do dneška sa tak zachovali len tri. Tieto pochádzajú  zo 17.-19. storočia, Jednou z nich je renesančná kúria zo 17. storočia postavená zemepanskou rodinou Soósovcov, neskôr jej majiteľom sa stala zemepánska rodina Kelczovcov,. – dnes v nej sídli obecný úrad. 

Gestorom stavby 2. kúrie s klasicistickými prvkami bola rozvetvená grófska rodina Csákyovcov, ktorej mnohí členovia zastávali rôzne štátne funkcie, úrad comesa Abovskej župy a i. Budovu postavili začiatkom 18 storočia a má obdĺžnikový tvar v pôdoryse. Do dvorovej časti objektu situovali otvorený drevený koridor s okrúhlymi stĺpmi z červeného smreku. Pod budovou je pivnica. Strop je klenutý a rovný. Na stavbu sa použila tehla a šedý pieskovec. .

Ďalšia dochovaná jednoposchodová stavba je zo začiatku 19. storočia.

Každoročne sa tu konajú folklórne abovské slávnosti, ktorými sa táto obec preslávila. V obci sa nachádza drevený amfiteáter.

V obci sa  nachádza pamätník slávnej bitky pri Rozhanovciach, ktorý je zhotovený zo spišského travertínu. Informácie o slávnej bitke môžete nájsť v  miestnom múzeu zriadenom v priestoroch obecného úradu. Návštevník múzea tu môže obdivovať historické zástavy, symbolickú postavu Karola Róberta v brnení, obraz známky vydanej pri príležitosti okrúhleho výročia či veľkú maketu bojiska s cínovými vojakmi.

V roku 2011 sa v obci sformovalo občianské združenie Cykloklub Rozhanovce za účelom výstavby cyklistického areálu „Bike Park Rozhanovce“ v obci Rozhanovce, slúžiaceho na trénovanie freeridového bicyklovania.

Za cieľ si stanovili vytváranie podmienok na športové vyžitie pre členov klubu aj širokú verejnosť. Vykonávajú činnosti v oblasti turistiky, cykloturistiky, organizovanie turistických, cykloturistických, športových a osvetových podujatí.

Občianska a technická vybavenosť v obci:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Predajňa nepotravinárskeho tovaru
 • Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel
 • Predajňa súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá
 • Lekárne a výdajne liekov
 • Samostatné ambulancie praktického lekára pre dospelých
 • Samostatné ambulancie praktického lekára pre deti a dorast
 • Samostatné ambulancie praktického lekára stomatológa
 • Komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad
 • Telocvičňa
 • Futbalové ihrisko
 • Knižnica
 • Pošta
 • Verejný vodovod
 • Verejná kanalizácia
 • Kanalizačná sieť pripojená na ČOV
 • Rozvodná sieť plynu
 • Základná škola
 • Materská škola