Preskočiť na obsah

Knižné publikácie o obci

ROZHANOVCE v kultúrnych dejinách Slovenska

Uvedenú publikáciu spracoval G.J.Kočiš, ktorý istý čas pôsobil v Rozhanovciach ako učiteľ na tunajšej základnej škole. Celý obsah diela bol odborne spracovaný a v r. 1994 Obecný úrad s príspevkom štátneho fondu Pro Slovakia vydal brožúrku pod hore uvedeným názvom.

Publikácia obsahuje podrobné údaje z oblasti:

  • História Rozhanoviec
  • Rozgoňovci, feudáli
  • Bitka pri Rozhanovciach 15.júna 1312
  • Jazyk a kultúra reči rozhanovského dialektu
  • Histografia
  • Literatúra a umenie /C.Jacobs, L.Horovitz/
  • Folklór
  • Architektúra
  • Pamiatky hnuteľné, nehnuteľné a sakrálne


Ak máte záujem a kúpu uvedenej publikácie, môžte si ju zakúpiť len na Obecnom úrade v Rozhanovciach v cene 1,00 €.

Kniha ROZHANOVCE historický prehľad

Na Obecnom úrade v Rozhanovciach máte možnosť zakúpiť si jedinečnú knihu od rozhanovského rodáka p. Imricha Jelča. Je to druhé vydanie knihy s názvom: ROZHANOVCE historický prehľad.

Predajná cena: 7,00 €
Miesto predaja: Obecný úrad Rozhanovce
Kontakt: 0911 540 598, obec@rozhanovce.com