Preskočiť na obsah

Pripomienky k cestovným poriadkom

Zverejnené 25.7.2023.

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov pravidelnej autobusovej dopravy pre obdobie platnosti 2023/24 (platných od 10. 12. 2023) si Vás IDS Východ, s.r.o. ako organizátor integrovaného dopravného systému na východnom Slovensku dovoľuje požiadať o Vaše pripomienky k aktuálne platným cestovným poriadkom. 

Vaše pripomienky prosím zasielajte prostredníctvom formulára na stránke https://idsvychod.sk/formular-na-zmenu-cp/ v termíne do 20. augusta 2023.

Len v prípadoch, ak doručené požiadavky vyvolajú významné zmeny v dopravnej obslužnosti, alebo budú doručené protichodné požiadavky z obcí navzájom susediacich alebo trasovaním liniek súvisiacich, zvolá IDS Východ, s.r.o. parciálnu poradu pre dotknuté obce, a to v obvyklom termíne (na prelome mesiacov september a október).