Preskočiť na obsah

Príprava intenzifikácie čistiarne odpadových vôd

Zverejnené 6.3.2024.

Intenzifikácia čistiarne odpadových vôd je pripomienkovom konaní projektovej dokumentácie. Súčasťou bude preloženie komunikácie okolo diaľnice v blízkosti budúcej stavby. Prevod pozemkov v prvej etape pod západnou obslužnou komunikáciou pod obec bude realizovaný v najbližšej dobe. Následne bude realizovaný prevod pozemku pod budúcou čistiarňou z vlastníctva obce do vlastníctva vodárenskej spoločnosti. Intenzifikácia počíta s navýšením kapacity na 8000 odberných miest.