Preskočiť na obsah

Stanovisko poľovného hospodára poľovníckej organizácie Agro HUNTER Rozhanovce, k informácii o pohybe medveďa v našom katastri

Zverejnené 27.10.2023.

Stanovisko poľovného hospodára poľovníckej organizácie Agro HUNTER Rozhanovce, k informácii o pohybe medveďa v našom katastri:

“ Vážení občania,

ako poľovnícky hospodár poľovníckej organizácie Agro HUNTER Rozhanovce, Slnečná 13 som povinný v súlade s mojimi povinnosťami podľa §19. bod 9., písm. a) a §19, bod 10., písm h) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve v úplnom znení zaujať stanovisko k šíriacej sa informácii o údajnom zhliadnutí medveďa hnedého. Túto informáciu som obdržal predvčerom (25.10.2023) od predsedu PO AH, ktorý vykonával legitímne výkon práva poľovníctva v lokalite zvanej Parobčák, čo je v skutočnosti hranica dvoch poľovných revírov vo východnej časti nášho revíru a ten bol v tom čase informovaný dvomi členmi susedného poľovníckeho združenia o údajnom zhliadnutí medveďa hnedého v ich revíri. Informáciu o opätovnom zhliadnutí medveďa v tejto lokalite zo včera neevidujem a dodávam, že žiadnu informáciu, ktorej pravdivosť nie je potvrdená nemožno preceňovať a narábať s ňou ako vierohodnou, nie je ani dobré a ani vhodné a už vôbec nie žiadúce na základe tejto informácie vyvolávať davovú psychózu, šíriť strach a podobne. Na druhej strane, ani ja ako poľovnícky hospodár, ale ani nikto z nás nemôžeme brať na ľahkú váhu informácie o možnom pohybe medveďa hnedého v k.ú. Rozhanovce, nakoľko množstvo medializovaných prípadov v rámci SR a to aj v takých lokalitách, kde v minulosti medveď hnedý nikdy nebol videný a v posledných rokoch sú potvrdené a zdokumentované prípady jeho výskytu, prípadne pohybu, nie je možné túto informáciu ignorovať, resp. podceniť. Preto vyzývam a prosím všetkých obyvateľov a návštevníkov v poľovnom revíri samostatná Bažantnica Rozhanovce, ktorí by naozaj zhliadli údajne putujúceho medveďa, aby ma informovali na tel.č. 0948767834 o tejto skutočnosti, prípadne ak by bola možnosť, vyhotovili fotodokumentáciu cez mobil. Dnešným dňom (27.10.2023) z titulu svojej funkcie vydám nariadenie všetkým členom našej poľovníckej organizácie za účelom výrazne zvýšenej hustoty návštev poľovného revíru súvisiacej s výkonom práva poľovníctva v predmetných lokalitách – Korečkov sad, Malý lesík (Šeňov breh) a Parobčák. Preto prosím pána starostu o zverejnenie informácie pre obyvateľov obce, aby v týchto lokalitách v priebehu mesiaca november vyzval obyvateľov k maximálnemu možnému obmedzeniu pohybu a návštevnosti obyvateľov v týchto lokalitách. Súčasne prosím pána starostu o farebné vyznačenie a následné zverejnenie predmetných lokalít v mape k.ú. Rozhanovce tak, aby každý obyvateľ vedel o ktoré časti sa jedná. Záverom chcem ubezpečiť všetkých obyvateľov, že o prípadných zisteniach a potvrdeniach šíriacich sa informácií o údajnom výskyte medveďa pravdivo a aktuálne zverejním prostredníctvom starostu obce Rozhanovce. Dodávam len, že aj  v minulosti som ako poľovnícky hospodár mal informáciu o údajnom výskyte medveďa, realitou bola skutočnosť, že v istej lokalite na hranici s lesom bola následne identifikovaný dospelý kus hovädzieho dobytka, ktorý ušiel z elektrických oplotkov patriacich jednej z poľnohospodárskych firiem pôsobiacich v k.ú. Rozhanovce. Fenomén premnoženia medveďa hnedého na území SR vnímame prostredníctvom médií v poslednom čase ako jednu z najčastejšie prezentovaných informácií v rôznych správach, je pravdou, že medvede migrujú aj na takých trasách po ktorých nikdy v minulosti nemigrovali, avšak životný priestor, terénne podmienky, ako aj ostatné životné podmienky potrebné pre usadenie medveďa v našej lokalite takmer s istotou vylučujem. Prosím zachovajte rozvahu a nešírte na internete vlastné a neoverené informácie. Je to minimálne nekorektné. Ďakujem za pochopenie

S pozdravom,

RNDr. Peter Kavuľa, poľovnícky hospodár PO AH Rozhanovce“

——————————————————————————————-

*V prílohe dodávame požadovanú mapu územia.

Obec Rozhanovce