Preskočiť na obsah

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov

Zverejnené 18.9.2023.

Východoslovenská distribučná a.s. vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v katastrálnom území obce Rozhanovce, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy, a to v rozsahu podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z.

Viac informácií v priloženej verejnej vyhláške.