Preskočiť na obsah

1. úprava programového rozpočtu r. 2020 – textová časť