Preskočiť na obsah

Doplnok č. 1 VZN č. 52015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad