Preskočiť na obsah

Doplnok č.2 – k VZN 72008 o výške príspevkoch v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Rozhanovce