Preskočiť na obsah

VZN č. 01/2024 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ