VZN č. 52015 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad

Zverejnené
31. decembra 2015
Kategória

Prílohy