Preskočiť na obsah

VZN č. 52015 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad